24 மனை தெலுங்கு செட்டியார்களுக்கென்றே பிரத்யேகமாய்
Mangalyam24.com

சுலபமாக வரம் தேடுங்கள்...

உங்கள் விருப்பமான துணையுடன் கெட்டிமேளம் கொட்டட்டும் இன்றே இளவசமாக பதிவு செய்யுங்கள்


24 மன தெலுங்கு செட்டி

24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் சமூகம் 24 மனைகளைக் கொண்டுள்ளது (வீடுகள், கோத்ரா) மற்றும் இரண்டு வீடுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: 16 மற்றும் 8 வீடு.

16 வீடு: மும்முடியார், தரிஷியவர், கோலவர், கனிதியவர், தில்லையவர், பழுவித்தியார், சென்னையவர், மத்தளையவர், கொத்தவங்கவர், ராஜபைரவர், வம்மையார், காப்பவர், வச்சியவர், கெந்தியவர், நளிவீரயவர்.

8 வீடு: மக்கடையார், கொறழையார், மரத்தையார், காவலர் (இரட்டையார்), பிள்ளைவங்கவர், தவளையார், சொப்பியர்.

இந்த சமூக திருமண முறைப்படி, 16 வீடு மணமகன் அல்லது மணமகள் 8 வீடு மணமகள் அல்லது மணமகனை திருமணம் செய்வார்கள்.

எங்கள் முகநூல் பக்கத்தை பின்தொடரவும்

Netbix Technologies

Netbix Technologies

28


Accelerate your business with 24/7 IT support and technology solutions and we help other businesses

3 weeks ago

Netbix Technologies
Happy International Women's Day#womensday #womensrights #strongwoman #internationalwomensday #womenentrepreneurs #netbixtechnologies #happywomensday❤️ #womenstaff♥️ ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Netbix Technologies
We celebrate Netbix Technologies company's 2nd anniversary and reflect on all that we've accomplished together. We couldn't have done it without the support and hard work of our team and customers. Here's to many more years of success and making a positive impact in our industry#anniversary #companysuccess #growyourown #growthbusinessmodel #celebration #Netbix ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Netbix Technologies
Vande matram 🇮🇳#26january #republicdayindia #netbixtechnologies ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Netbix Technologies
Happy New Year to everyone ❤️❤️ ✨ May this New Year bring happiness and prosperity to all#netbixtechnologies #happynewyear2023 #newyear2023 #happyholidays #newbeginnings ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Netbix Technologies
Happy Christmas Forever! May your Christmas sparkle with moments of love, happiness & goodwill#happychristmas #xmas2022 #christmas2022 #happyholidays2022 #Netbix #netbixtechnologies ... See MoreSee Less
View on Facebook