24 மனை தெலுங்கு செட்டியார்களுக்கென்றே பிரத்யேகமாய்
Mangalyam24.com

சுலபமாக வரம் தேடுங்கள்...

உங்கள் விருப்பமான துணையுடன் கெட்டிமேளம் கொட்டட்டும் இன்றே இளவசமாக பதிவு செய்யுங்கள்


24 மன தெலுங்கு செட்டி

24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் சமூகம் 24 மனைகளைக் கொண்டுள்ளது (வீடுகள், கோத்ரா) மற்றும் இரண்டு வீடுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: 16 மற்றும் 8 வீடு.

16 வீடு: மும்முடியார், தரிஷியவர், கோலவர், கனிதியவர், தில்லையவர், பழுவித்தியார், சென்னையவர், மத்தளையவர், கொத்தவங்கவர், ராஜபைரவர், வம்மையார், காப்பவர், வச்சியவர், கெந்தியவர், நளிவீரயவர்.

8 வீடு: மக்கடையார், கொறழையார், மரத்தையார், காவலர் (இரட்டையார்), பிள்ளைவங்கவர், தவளையார், சொப்பியர்.

இந்த சமூக திருமண முறைப்படி, 16 வீடு மணமகன் அல்லது மணமகள் 8 வீடு மணமகள் அல்லது மணமகனை திருமணம் செய்வார்கள்.

எங்கள் முகநூல் பக்கத்தை பின்தொடரவும்

Netbix Technologies

Netbix Technologies

26


Accelerate your business with 24/7 IT support and technology solutions and we help other businesses

1 month ago

Netbix Technologies
Make this Diwali the most wonderful by lighting a lamp of love and shooting a rocket of prosperity to make everyone happy. Wishing you and your family a happy and prosperous Diwali.#diwaligifts#diwali2022 #diwalivibes #diwalicelebration #Netbix ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Netbix Technologies
Happy 75th Independence Day India to all our clients, well-wishers and employees For any business related queries contact us at www.netbixtechnologies.com or simply just DM 📥#happyindependenceday🇮🇳 #independenceday #75thindependenceday #netbixtechnologies #Netbix #startupindia #startup ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 months ago

Netbix Technologies
Celebrating a unique bond of love between a brother and sister! Netbix Technologies wish everyone a #happyrakshabandhan👫 #happyrakshabandhan❤️ #rakhicelebration #rakhigifts #indianfestival #netbixproffessionaldesigner #Netbix #netbixtechnologies ... See MoreSee Less
View on Facebook

7 months ago

Netbix Technologies
Wishing you a Joyous celebration and shower of Allah's blessings.Chand Mubarak 🌙 Eid Mubarak #eidmubarak #Ramadan #Mubarak #Netbix #netbixproffessionaldesigner #netbixtechnologies ... See MoreSee Less
View on Facebook

8 months ago

Netbix Technologies
🔥 Hurry! India's Premium Business & Brand Logo only at Low Cost. DM 📬 or Call Us 🤙 on +91 88258 72238▶️ 3 Concept ( Logo Sample Design ) ▶️ Customer Centric Custom Logo Design▶️ Carefully Crafted by Professional Designer ▶️ Turn around time 24-48 hours ▶️ All Final Source Files & Formats ( CDR, PDF, JPG, PNG )▶️ Full Advance Payment#logodesigns #customlogodesign #netbixproffessionaldesigner #logodesigner #logomaking #logomockup #brandingdesign #brand #businesslogo #graphicdesigner #creative #bestbusinesslogo #netbix ... See MoreSee Less
View on Facebook